Kullanım Koşulları

Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi Bilet Satış Politikası

Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi olarak Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki  (ikisi birlikte “PSM” olarak anılacaktır.) hedefimiz; bilet satın alma işlemlerinizi basit ve kolay bir prosedürle organize ederek, istediğiniz biletlere mümkün olan en kısa sürede erişebilmenizi sağlamaktır. Aşağıdaki Bilet Satış Politikamız müşteri olarak sizi memnun kılacak ve zorlucenterpsm.com’daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Bilet Satış Politikası, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturmaktadır. İnternet sitemize üye olarak ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Bilet Satış Politikası hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

Bilet Satışı ile İlgili Şart ve Koşullar

1.PSM‘den bilet satın alan kişi, satın aldığı bileti hiç bir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, PSM tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

2.PSM’den bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız bulunmaktadır. Bu sayı, ilk satın alım sayfasında belirtilmektedir. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilet alımları, kişi başına ve/veya kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup, bazı etkinliklerde hane başına sınırlandırmaya da gidilebilir. PSM, bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3.Biletler,  internet, çağrı merkezi ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi içindeki satış noktaları aracılığıyla satılmaktadır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı şekilde tükenebilmektedir. Bazı durumlarda etkinlikten önce ilave bilet sunumu olabilmektedir.

4.Satın alınan biletlerin “kurye” vasıtası ile teslimi seçeneği seçildiğinde, teslimatın yapılacağı gün teslimat adresinde bulunmanız ve resimli bir kimlik ve ödemeyi yaptığınız kredi kartınızı ibraz etmeniz gerekmektedir. Kurye, güvenlik amacıyla, kredi kartı sahibi dışında başka bir kimseye teslimat yapmayacaktır. Kurye bedeli, satın alma işlemi sırasında kredi kartınızdan tahsil edilmiş olacağı için, kuryeye herhangi bir ödeme yapmayınız. Teslimat bölgeleri haricinde bir adres verilmesi durumunda teslimat yapılamamaktadır. Teslimat sırasında Mail Order talep Formu veya Teslimat Formu imzalattırılacaktır.Kurye,hafta içi ve Cumartesi günleri,sabah 08.00’den 18.00’e kadar hizmet vermektedir.Eğer kurye sizi adreste bulamazsa biletinizi en yakın kurye şubesinden 2 gün içerisinde almanız gerekmektedir.2 gün içerisinde alınmayan biletler Zorlu Performans Sanatları Merkezi geri gönderilecektir.Bu durumda gösteri günü biletinizi Zorlu Performans Sanatları Merkezi içindeki satış noktalarından alabilirsiniz.Pazar günleri kurye teslimatı yoktur.Teslimler sadece teslimat bölgeleri içindeki adreslere yapılır.Adres değişikliğinizi 0-850-222 6776 numaralı telefonu arayarak yapabilirsiniz.

5.Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlülüğü size aittir. Biletlerinizi aldığınızda lütfen bunları güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalması nedeniyle biletlerin zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayınız.

6.PSM, etkinlikler için anlaştığı kişi, kurum ya da kuruluşlarla imzalanan sözleşmelere istinaden bilet satışı yapmaktadır. Anlaşma yapılan kişi, kurum ya da kuruluştan kaynaklanan nedenlerle ya da diğer sebeplerle etkinliklerin zaman zaman tarihleri değiştirilebilmekte veya iptal edilebilmektedir. Bu durumda uygulanacak prosedür PSM tarafından belirlenerek, sizlere duyurulacaktır.  Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için zorlucenterpsm.com’da duyuru yapılacak ve bilet alımı sırasında verilen  iletişim bilgileri esas alınarak bildirimler yapılacaktır. İletişim bilgilerindeki hata, eksiklik ya da gönderilen bildirimlerin alıcısına ulaşmaması gibi PSM’den kaynaklanmayan nedenlerle doğacak her türlü sorumluluk müşterilerimize ait olacaktır.  

7.Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basım işlemi ya da para iadesi yapılmamaktadır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiç bir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, PSM geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda PSM’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması müşterilerimizin sorumluluğu altındadır. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin PSM Satış Noktalarına teslim edilmesi zorunludur.

8.Biletler, PSM’nin öngördüğü  kural ve düzenlemelere tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da etkinliğin yapılacağı yeri hasara uğratmanız, etkinlik sırasında rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya PSM  yetkilisi sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.
Mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

9.Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar PSM’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkılıp- etkinlik mekanına tekrar girilmemesi genel esastır. Giriş ve çıkışlarda biletlerin okuyucuya okutulması gerekmektedir. Etkinliğe geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında etkinlik mekanına girişine imkan verilebilmesi, tamamen PSM’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır ve etkinliğe göre farklılık gösterebilir. Geç kalan müşterilerimizin içeriye alınması konusunda PSM tarafından hiçbir garanti verilmez.

10.Ses ve görüntü nakline yarayan araçların  kullanımı PSM’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi, diğer kayıt ekipmanları, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

11.Engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasına izin verilmeyecektir.

12.Etkinliğin yapılacağı mekana dışarıdan  yiyecek ve/veya içecekler sokulması yasaktır.

13.PSM,  müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

14.Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, PSM, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı ancak benzer nitelikte bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.

15.PSM, bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında bulunmamaktadır. Müşteriler, PSM’nin  sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, PSM’yi sorumlu kabul etmeyeceklerini önceden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

16.Bilet satın alma işlemiyle ilgili olarak, PSM’den herhangi bir bilgi almak istemeniz durumunda, işleminizin tamamlanması sırasında size verilen referans numarasını bildirmeniz gerekeceğinden, referans numaranızı saklamanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

17. Etkinlik için yaş sınırlaması getirilmiş ise, bu sınırlamayı göz önüne alarak bilet alımı yapılması gerektiğini belirtmek isteriz.

18. Engelli misafirlerimizin kendilerine ayrılmış olan engelli koltuğunu kullanabilmeleri ancak engelli kartını göstermeleriyle mümkündür.Aksi taktirde PSM,satın alınan bileti tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

19. Bilet satışı ile ilgili diğer düzenlemeler web sitemizde yer alan gizlilik beyanı ve kullanım koşullarında düzenlenmiş olup, bu düzenlemeleri de incelemenizi öneririz.

20.Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

21..PSM internet sitesi İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.